EEN "BLAUWE" DOKTER MET SOCIALE GEVOELENS

Gynekoloog Guy Verhulst
Gynekoloog Guy Verhulst

Op vrijdag 7 november j.l. heeft 

Domaine de la Coume Majou

met fierheid aan een steunavond deelgenomen

voor de activiteiten van Dr Guy Verhulst

in Oost-Congo, en meer bepaald zijn

"Bukavu-project".

 

 

 

Hoe komt dat? 

Wel, mijn leer- en denkmeesters inzake gynekologie en obstetrie heetten Willy Peers, Jacqueline Greindl, Georges Soumenkoff, Bob Schoysmans en, above all, Jean-Jacques Amy. Met zulke peters boven mijn wieg kon het niet anders dan dat ik een nogal sociaal-geëngageerde kijk zou aannemen inzake verloskunde. Toen wijlen Boudewijn de "abortus-wetten" weigerde te ondertekenen, en de bedenkelijke Herman De Croo, nochtans hoogleraar aan de VUB als ik me niet vergis, zich ook als een tegenstander opstelde, voelde ik mij echt diep gechoqueerd. 

 

Peter Buydens, één van de veelvuldig getalenteerde figuren uit mijn studiejaar, is thans voorzitter van de medische raad van het Stedelijk Ziekenhuis in Aalst. Ondanks mijn "éloignement" in het verre zuiden van Frankrijk zijn we over de jaren in nauw kontakt gebleven. Welnu, het ASZ wenst de initiatieven van een bijzondere kollega te steunen: dokter-gynekoloog Guy Verhulst. De man is kandidaat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen geweest (open-VLD) maar zijn openbaar engagement blijkt dus veel meer sociaal en humanistisch/humanitair getint te zijn in die zin dat hij een deel van zijn vrije tijd opoffert om in Oost-Congo aanwezig te zijn, meer bepaald in de Bukavu-streek waar hij met man en macht verpleegposten voor gemartelde vrouwen probeert op touw te zetten. Hij voert talrijke acties uit om fondsen te verzamelen en één van zijn ideeën, in samenwerking met de medische raad van het ziekenhuis, includeerde Luc Charlier in de plannen.

 

Kollega Verhulst gaf een indrukwekkende voordracht over de ongelooflijk hoge frekwentie van verkrachtingen (honderden duizenden per jaar), aangewend als een oorlogswapen, in dat deel van de wereld en de katastrofale gevolgen vandien. Hij beschreef in geuren en kleuren - gelukkig ontbraken de geuren echter in werkelijkheid wel - de letsels die er met duizenden tegengekomen worden, en de verdienstelijke pogingen, zowel van lokale aard als op internationale basis, om daaraan te verhelpen.

 

Toen hij gedaan had realiseerde ik mij met angst -  ik sloeg trouwens enkele seconden in paniek - dat ik hem op het podium moest opvolgen. Gelukkig leef ik op adrenaline - ik ben namelijk wijnboer in hart en bijnieren - en ik kwam algauw weer op mijn positieve. Peter hielp mij op zeer sympathieke wijze door zijn overlovende introductie, waarbij ik over mijn eigen talrijke zaken (eigenschappen, trekken, features ...) vernam die zelf mijn moeder niet zou geloven. Maar goed, "a friend in need is a friend indeed". 

 

Ik mocht een idee geven over ons domein, het werk dat ik er verricht, een afbeelding tonen van mijn schitterende ontbloot body (tijdens de pigeage) en tenslotte een wijnproeverij inleiden.

 

Voor de gelegenheid heb ik een honderdtal kartons ter beschikking gesteld die met een redelijke marge door de organisatie verkocht kunnen worden. Een aantal daarvan zijn ter plaaste aan de aanwezigen aangeboden en de rest .... kan U nog steeds zelf verkrijgen. Indien gewenst kan een bijkomende levering voorzien worden.

 

Wat houden ze in ?

Een exemplaar van de vijf eerste jaargangen van de Cuvée Majou (dus 2005 t/m 2009) evenals één fles Cuvée Miquelet 2005. Dit vormt een unieke gelegenheid om drinkklare wijnen van ons domein te kopen, waarvan sommige in België niet op de markt te verkrijgen zijn ... en om tegelijkertijd een zeer verdienstelijk project te steunen.

 

Dank U, Dr Verhulst, voor uw inspanningen ten voordele van

dit miserabele volk en dank U, Peter, voor jouw onmisbare hulp.

Ik hoop dat de overblijvende kistjes vlug op zullen zijn.

 

 

INFORMATIE: Dr Peter Buydens (peter.buydens@asz.be) of

                      M. Gwen Declercq (gwen.declercq@asz.be) 

 

 

 

Écrire commentaire

Commentaires: 0